Ceny

Odměňování advokátů za poskytování právních služeb je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.  v platném znění.

Výše odměny může být dohodnuta s klientem jinak, přičemž smluvní odměna bývá obvykle sjednána podle času nebo za konkrétní úkon nebo za zastupování ve věci, popřípadě za časové období služby pro daného klienta, poskytované k řešení veškerých jeho právních záležitostí, není vyloučena ani přiměřená odměna podle výsledku (kauzy).

Odměna, vztahující se k zastupování v konkrétním soudním řízení občanskoprávním, v případě úspěchu, kdy je soudním rozhodnutím k náhradě nákladů řízení zavázána protistrana, se vrací klientovi.

"Nikdo by neměl platit za to, že je v právu...."