Občanské právo

A) Nemovitosti

Poskytování všestranných právních služeb v oblasti nemovitostí. Zastupování v řízení před soudy a úřady. Řešení vztahů mezi spoluvlastníky nemovitostí. Převody vlastnických práv k nemovitostem (domy, byty, nebytové prostory, pozemky). Řešení vztahů mezi pronajímateli a nájemci. Řešení vztahů ze zajištění pohledávek zástavním právem k nemovitostem. Řešení věcných břemen – doživotní právo užívání, právo chůze a jízdy po pozemku.

 • Smlouvy kupní, darovací a směnné
 • Smlouvy zástavní.
 • Smlouvy o výstavbě.
 • Prohlášení vlastníka o vymezení bytových a nebytových jednotek v budově.
 • Smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví
 • Smlouvy nájemní a podnájemní
 • Smlouvy o převodech členských práv k bytovému družstvu ( družstevní byty )

B) Vymáhání pohledávek 

Poskytování všestranných právních služeb v oblasti vymáhání pohledávek včetně směnečných. Sepis a podání návrhů na vydání rozhodčích nálezů, platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů, žalob nebo vyjádření, zastupování před soudy, zastupování v exekučním řízení.

C) Společné jmění manželů

Poskytování všestranných právních služeb v oblasti zúžení nebo vypořádání společného jmění manželů. Sepis a podání žalob nebo vyjádření, zastupování před soudy.

D) Ochrana osobnosti

Poskytování všestranných právních služeb v oblasti osobnostních práv. Sepis a podání žalob nebo vyjádření, zastupování před soudy.

E) Odpovědnost za škodu nebo bezdůvodné obohacení

Poskytování všestranných právních služeb v oblasti náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení. Sepis a podání žalob nebo vyjádření, zastupování před soudy. 

F) Rodinné právo

Sepis a podání žalob nebo vyjádření, zastupování při

 • rozvodovém řízení
 • opatrovnickém řízení k dětem

G) Dědické řízení

Zastupování před notářem nebo soudy

 • Závěti, vydědění

I) Závazkové právo

Poskytování všestranných právních služeb v oblasti závazkových právních vztahů. Sepis a podání žalob nebo vyjádření, zastupování před soudy.

 • Smlouvy kupní, darovací, směnné
 • Smlouvy o dílo
 • Smlouvy o půjčce, výpůjčce
 • Smlouvy nájemní
 • Smlouvy zprostředkovatelské
 • Smlouvy o sdružení

 

turnov_radnice[4].jpg

Konzultační hodiny

Po: 16 - 18 h
Út: 16 - 18 h
St: 16 - 18 h
Čt: 16 - 18 h

Konzultace jsou možné i v jiných hodinách po předchozí telefonické no e-mailové domluvě.

Kontakty

JUDr. Jiří Duchoň
Advokátní kancelář
Antonína Dvořáka 293
511 01 Turnov

Tel.: +420 481 312 059
Mobil: +420 601 557 011

e-mail: duchon@akduchon.cz

29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt