Pracovní právo

Poskytování všestranných právních služeb v oblasti pracovně právních vztahů, nároky z pracovního poměru (mzdové, na náhradu škody).

Sepis a podání žalob nebo vyjádření, zastupování před soudy.

  • Smlouvy pracovní
  • Dohody o skončení pracovního poměru
  • Výpovědi z pracovního poměru
  • Dohody o hmotné odpovědnosti