Správní právo

Poskytování všestranných právních služeb a zastupování v řízeních před správními orgány.

Sepis podání nebo vyjádření.

Sepis a podání opravných prostředků podle Správního řádu.