Ochrana spotřebitelePoskytování všestranných právních služeb v oblasti zákonné úpravy ochrany spotřebitele.

Sepis a podání žalob nebo vyjádření, zastupování před soudy.