Exekuce

Poskytování právních služeb v oblasti exekučního řízení.

Sepis a podání návrhu:

  • na nařízení exekuce
  • na odklad exekuce
  • na zastavení exekuce

Sepis a podání odvolání proti rozhodnutí exekutora.